Tuesday, June 3, 2014

Kwentong Iskwater: PASA LOAD

Sapol na sapol (Warning - this is not a sex story but you can always imagine)

Kwentong Iskwater: PASA LOAD: Hindi ka kumibo nang sabihin kong baka ito na ang huli nating pagkikita. Ilang segundong tingin lang ang tugon mo. Hindi ko alam kung okay ...

No comments:

Post a Comment