Thursday, October 10, 2013

Prank of the Year?: Telekinitic Coffee Shop Surprise

Well, if there is one thing that I am so proud of as a Pinoy is that I am a Professional Uzi(sero). Watch as these American Uzis get conned. I am pretty sure kung sa atin nangyari yan, may nanood, may nagvideo, may magtatawag ng karagdagang Uzis, may sisimple kumuha ng tinapay.....

No comments:

Post a Comment