Thursday, March 7, 2013

One True Love - Redux


"Love comes from the most unexpected places, alone again, I search the street of unrelated faces"

Hindi ko alam kung bakit  dinala na naman ako ng aking mga paa dito sa Muralla.

Naalala na naman ba kita? Hindi naman dumaan ang isang araw na di ka naging laman ng isipan ko

"Love comes from the most unexpected places, in someone's eyes you've never met

Ilang taon na tayong magkasama, ilan taon na tayong magkakilala. Best friend pa nga tayo di ba? Pero isang gabi, di ko alam kung bakit.  Lagi kang nasa tabi ko pero noon lang kita nakita.

Nang sabihin ko sa yong mahal kita bigla kang natawa. Awa lang yan pagpupumilit mo, sabi mo pa, isang araw darating ang isang magmamahal sa iyo . Ipakikita niya kung bakit hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo


"So here I am outside your door and I'm trying to tell you just once more, that I love you"

ilang panahon ding naging tayong dalawa, hanggang isang araw tinanong mo ako kung mahal ba kita talaga. 

Nalulungkot ako.  Sa bawat ngiti, sa bawat kislap ng iyong mga mata ay unti-unti nadudurog ang puso ko.  

Magpapaalam ka na pala.  Kung makikita mo lang sana ang puso ko pero paano pa kung durog na nga ito. 

Iiwan mo na ako?  Ano ba ang pwedeng gawin, ano ba ang pwedeng sabihin.  Tumalikod ako at lumakad palayo sa iyo.  Narinig ko ang pagtawag mo sa akin pero nagpatuloy ako sa aking paglalakad.  Ayokong makikta mo na lumuluha ako.

"Take all the love that you can find and hope love comes again"


Pasensiya ka na kung minsan ay may ngiti sa aking mga labi.  Hindi naman ibig sabihin nalimutan na kita.  Minsan kelangan ko lang talagang huminga.  

Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dadalhin ng aking mga paa dito sa Muralla.  Babalik ako,  alam ko babalik ako, kailangang bumalik ako dahil kahit dito man lang sa Intramuros kung saan kita unang nakita, kahit man lang ang alaala mo ang mayakap ko, dito sa Intramuros kung saan nagsimulang mahalin kita.

PS

May nagmamahal na rin sa akin, mahal ko na rin ba siya? Sabihin mo, pwede ba ang more than one true love?
No comments:

Post a Comment