Saturday, January 12, 2013

Dahil sa ako ay nalulungkot


Natoyo ang utak ko pero hindi man lang umabot sa lima ang naitala ko.

1. Titi
2. Bukong-bukong
3. Ngala-ngala

Tulong.....

5 comments: